Bijgewerkt op:  Dinsdag 26 juni 2018

 

 

Kennisgeving aan Leden:

Van de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens algemene verordening gegevensbescherming- AVG.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht.

Een verordening die door de Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle bedrijven, instanties en verenigingen, zo ook voor ons als Herengym “Elsene” te Nieuwstadt.

De verordening is gericht op het beschermen en, zoveel als mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonlijke gegevens. Deze verordening is ook van toepassing voor de leden en trainer van Herengym “Elsene”.

Als bestuur van Herengym “Elsene” bewaren en bewerken we de volgende gegevens van al onze leden en trainer.

  • Naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum:
  • Foto’s gemaakt tijdens activiteiten.

 

Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van Herengym “Elsene” enkel als volgt en enkel voor onderstaande doeleinden gebruikt.

  • Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigingen voor activiteiten.
  • Foto’s, gemaakt tijdens activiteiten, worden enkel gedeeld met de leden van Herengym “Elsene” als terugblik op en herinnering aan een activiteit.
  • Contactgegevens en foto’s worden adequaat beheerd (en beveiligd) door, en zijn enkel toegankelijk voor het bestuur van Herengym “Elsene”.
  • Op het moment dat er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de leden hiervan op voorhand in kennis stellen en toestemming vragen.
  • Geen van deze gegevens zal worden gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen, zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon / personen.
  • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het bestuur deze niet langer registreren dan wel verwijderen.

 

Het bestuur vertrouwt erop dat de leden van Herengym “Elsene” instemmen met de voornoemde wijze van verwerking van persoonsgegevens.

Deze toestemming geldt zolang het lidmaatschap van kracht is en voor een periode van 12 maanden na beëindiging ervan.

Leden mogen op elk moment bezwaren kenbaar maken en hun toestemming intrekken. Voor verder vragen gelieve het bestuur te raadplegen.

Namens het bestuur Herengym “Elsene” te Nieuwstadt.

Nieuwstadt 11 juni 2018.